Schoolveiling.nl heeft al 1040 advertenties!

Marktplaats www.schoolveiling.nl is voor geen enkele schade aansprakelijk die voortkomt uit de advertentie's die op deze site geplaatst zijn.


Degene die een advertentie plaatst is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar advertentie en de gevolgen die hieruit zullen voortvloeien.

De redactie heeft het recht ongepaste advertentie's te verwijderen. Ongepaste advertentie's zijn o.a. advertentie's met discriminerende, geweldadige, pornografische of illegale inhoud. De beoordeling hiervan gebeurd door de redactie van deze site.

Advertentie's met erotische inhoud en contactadvertentie's zijn NIET toegestaan en worden zonder waarschuwing verwijderd.

 

Advertentie's voor pillen en medicatie's e.d. zijn niet toegestaan.

Als u een advertentie plaatst komt uw IP-adres in ons systeem te staan, zodat wij altijd kunnen nagaan wie een advertentie heeft geplaatst!

Deze site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw advertentie. Marktplaats www.schoolveiling.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

Marktplaats www.schoolveiling.nl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder tijdstip zonder overleg en/of aankondiging aan te passen. Een recente versie van onze voorwaarden vindt u altijd op deze pagina.

Als u een advertentie plaatst gaat u akkoord met deze voorwaarden.

privacy policy
De gegevens die u invuld bij uw advertentie worden door ons niet opgeslagen in een aparte database of doorgegeven aan derden.
Uw emailadres wordt door ons NOOIT aan anderen doorgegeven en door ons alleen gebruikt om de reactie's op uw advertentie aan u door te geven.
Uw emailadres is voor niemand zichtbaar.
Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens bekendmaken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Copyright bij Schoolveiling.nl, alle rechten voorbehouden.